>2542848..2543105
VYLSVLLIFAVNCYYAHQPLTELFHPKKNAATYVYLNGTRLTVELPYQTVREIISEAEKA
RQVNGDEPYI