>complement(2571073..2571537)
VYGVIVPYGEVTTVRDLDGEFREMFAPGAFRRSIAERGHKVKLLVSHDARTRYPVGRAVE
LREEPHGLFG