>complement(2563458..2563937)
VYGVIVPYGEVTTVRDLDGEFREMFAPGAFRRSIAERGHKVKLLVSHDARTRYPVGRAVE
LREEPHGLFG