>complement(2165166..2165579)
VPNQEQIKRMNDINDLIKLIASIDHRTFYRKSKDRIAYFRFKKKLFFVDDYTGDDVYPYE
MGYGSPNGFS