>567521..567853
VKIVEIDLKELKTNHLEVDVQGEKFKLDFLYNTFDGYIYMGILEDTGERVLGHTKLVPNI
DYLDMNKRKT