>complement(1099481..1103704)
VKDLLKFLKAQTKTEEFDAIKIALASPDMIRSWSFGEVKKPETINYRTFKPERDGLFCAR
IFGPVKDYEC