>complement(292809..293006)
VFTDYHDPDKHKRLDVDHIKDLEHHPELALDIDNLTTLCVKCHNKKHNRFQFRRKINKWV
NDERW