>complement(1153501..1154211)
VDKKWLRVENKADITEIYINGDIVSDSDNDGFYEFFDLENPNVYPLDVANALKEAGEVHV
HINSYGGDVF