>2036671..2037660
QSGQALTGKDGILTPLIKQLTETALAAELDSHLAQDFEVNRKNGSGKKTIKAPTGSFELA
TPRDRNGYFEPQLVKKHQTTLSDELERKIIRLFALGMSYQDISREIEDLYAFSVSTATIS
AVTDKVIPELKQWQQRPLEKVYPFVWLDAIHYKIREDGCYQSKAVYTVLALNLEGKKEVL
GLYLSESEGANFWLSVLSDLQNRGVEDILIACVDGLTGFPEAINSIYPQTEVQLCVIHQI
RNSIKYVASKHHKAFMADLKPVYRAVSETALDELEAKRGQQYPVVLQSWRRKRENLSAYF
RYPANIRKVIYTTNAIESVHRQFRKLTKT