>1523639..1523944
MYVKLEEAKKHLLLDDSFKDDDLYILGLIDVAEDAVARNLNLKLDELAVDGEFTPPAVIH
AILLLIGNLYANREPVSYSSVNKVPYTFDYLISLYKNYKEV