>1899875..1900699
MYPNWGQYKRADLIGQSSYIKNNDVVIFNEAFDNGASDKLLSNVKKEYPYQTPVLGRSQS
GWDKTEGSYSSTVAEDGGVAIVSKYPIKEKIQHVFKSGCGFDNDSNKGFVYTKIEKNGKN
VHVIGTHTQSEDSRCGAGHDRKIRAEQMKEISDFVKKKNIPKDETVYIGGDLNVNKGTPE
FKDMLKNLNVNDVLYAGHNSTWDPQSNSIAKYNYPNGKPEHLDYIFTDKDHKQPKQLVNE
VVTEKPKPWDVYAFPYYYVYNDFSDHYPIKAYSK