>1447268..1447495
MYNLMKNLIVNKFYEAMEEAVKKLNVFFAVDDLTEEQFVELKQLAKEKYEIVKIEEKPVE
IEDKKVEDNTEVVSQ