>725609..726373
MYNKKMLEYRDVDSEDYNNYSENALFLLKVISDWASIPVSEITYHEVIDYFVNNFMIEIV
FFDDNDRIINPEYKFINDTIYKIYPTFKERVSGFTVTDGYNYKIFLNFDMMRHRLIFTIL
HELVHIYFHCSSKKYMQIFASLNIEDHYPKEILPFEDEANIIASILYLNDTKLINYILEG
NSFHSIMSLCKISKAALHCRIMNYLIHNIGLNKNTALFKYLNPYKEEVFGQTALKNLQSI
ISYPSFIKRLNQEA