>complement(587399..587623)
MYNEEYLIQVEEAIKKLQSGERVVSIAYGDHVVRYAEVQINDLLNLRQRIKAELKVAGMK
PKRKIVFSTSKGII