>1646256..1646405
MYLVIGRTDKVTVEVSPDDVYRKKEVYSKSEVDTAVAKLDKKTLNSLRV