>1670588..1670704
MYLNILKYAKHHCPEDEDPYEITDRIFTDMFAANKASN