>431727..434042
MYKVFCDDQLLYLPGDQELVIFNTKLELADNKSGSFEFDIPAVNPIYDRMKKLTSVIRVE
KDGDSIFYGRILSMEKNFYNTRTVVCEGELAYLLDSIQEPKAYHSYTVRSFLNALLAVHN
MQTTMEKRLAVTFNSKCAGESGSFDNLSLFYKSGSTVYAVFAKKRANDVAGKTFIVPAGD
FYVYWHTDASVNNYYGFSIDSVEFTSGIPGTATVSSLPSYTAVETKKVSDMQSAHNPYAN
SSNLLWHYTHTFDRKDLYPKMFVTGMVTVEDSNDSIYRYTNWENTLDDIQDKLVDRLGGH
LRIRHSGTTRYLDYIADYDNTNTQVIEFGSNLLDYTENADASEIATRVIPLGKRLEESSI
EGLEEYTTIKSVNNSVPYIESTDAVKVYGVVTRTVSFEDVGEPANLKKKAEKYLSDIQFE
NLSLTCNAVDLNMVDVDIERIKLGDSIRVVSKPHGMDRYFPVTALTIDLQNPQNNTVTLG
TSVKAGISERTTNQNDSLVQKIQSLPPQSDTLRMAIENATALITAATTGHVVTRPEEILI
MDTADKDTAKKVWRWNLNGLGYSSTGYNGTFGTAITMDGKIVGKYIAARSIYADSFIAGE
LQTAWNGITDYIQLKNGELQVFNTSDQLVSKFNYNGEHFYRDGTYVGKIGTNKWSSNAAH
KGLVFDLEYTGKYMAWCYQKTSGASSYTTMLCFSQGNSIYTEQGLHLGCDFYGEWNTLYN
IKLSGVSSGGYSAFTGTIPIIMNITDKGNGAISWTYSKLQVKNGIIVGYWN