>complement(2418670..2419596)
MYKFVDTNQATHSTPLPSEALNFNGQFLEKVIPGYQTLSVSGRELVPSEIESYQLGIRDG
KRHVYARIPERELTVKYRLSAVNNEAFRDAFNHLNVALFTEKDVSIWFNDEPEMLWFGSK
SSVSDVPEGVNQVTGTFTLLLSDPYKYTRSDATSVMWGSPTITFQANYLMGNTGSGAVDF
PILIEGGAYWGSTMITFQNRAYTMGDLGKEVRPIEIYPTVEGLKVKPTIILTGTGHGVWI
KTRNDTINLGDFDRSEIIIDTENFYLTKNGAPMIRPMNDFYLYPNEPLYIQAKDSDFRLT
IRYPNRFV