>67726..68550
MYGLIFERQDGTKYITRENKVDVKEFNVPGPNFTTERVSMETFDGEIDMGSVLAKRDITF
QLILVCSNYAEYILKRNEFIKFISGKEEIYVIDERHETVRWPVKVESLNIQQKGGAPICD
IAGTFVCAQGLSESVGSTLDGFKFSNRKWSLGQNIPSSETAEYVFDTSKFKVYNASDIAI
NPERYPFIIRYKGASEGLRINNKTTGQVWSYKGITTRTDELEINQVYSLLNGAGIYGDTE
KSTIGLAPGWNEIEIMGSTGPLEISFDFRFYYYM