>3106643..3107716
MWKFLVKNQSIEVLEREVLADHQIQYVQFRFTFDGDWRRFHKVVQFTQCDETYNIVLGTE
GTSLYLPAEL