>1096847..1097665
MWIVLVLSLSTLSWHKVVAFSLLTVSVVLAVLNDIIDWSVLFFVATIVFFIILKFNWKYN
AWAKSIYEVGIVLSAIALFFHLWPGFHNPVVLNSVTVGPQSTPYTMYFNFDKALVPFLLV
LCTSSLFKKEVKSEVSLWKWGALSLSVPLILFLAVFFGGLKPEIHFPEWLPEFILANLFF
VSLAEESLFRGYIQSRLSEVTSPLVALIVAALLFGFYHYSGGALLVLFATLSGVVYGLSW
MWSGRLWVATLFHFGLNLCHLLFFTYPFLKHN