>1367078..1367845
MWITIAPFVTHMSMESLYEYGTRAGFWRIHQEFVSRGLPMTVFGVAMALERNPLIVEAIK
CAGYDVVCHGWRWLHYQHVDEQTEREHMQRAIKILHDLFGQPPAGWYTGRDSPNTRRLVV
ENGHLLYDSDYYGDDLPFWSQVRGVDGSTTPHLVVPYTLDANDMRFASAQGFNSSEQFYT
YLKDSFDVLYAEGETAPKMMSVGMHCRLLGRPGRFRALQRFLDYIQQHERVWVCRRQEIA
EHWVKHHPFEGINGR