>complement(1324103..1324783)
MVYMYEPFSHTVTKTELSHLHNITGIPLNTLWYQKERGTYNDKLKCFFTDTMPKVNKKQE
FNEKVVAKDEIWKYSDKCDLYVSNLGRMKRPDGKYKFANGCNGISTVIYKNKKYRAADIV
YETFIGNLKNGLHAYPKDSRYNNFTADNLFQSTLQKYRVYRRNKGVSKPVYLVDSDNKIV
EEFASTVEAGKVLFIDRRNIARKCNRKHVSDGLMYMWADEYEKMNA