>12285..12437
MVVAERITHFYRQCGAYGGTVIELDTGKNVFVLENPDEVKCLIEQAQKDT