>4553924..4554094
MVSKYAVLKEGVVENIIVADDNYSPDDFEVVKYSDETFCQPDMLYNKEDGLFYDDK