>1574107..1574430
MVLFPNSDITIYHLDKKTQTYSRINLEDVNWSGKRTATVSDKGVNVAYTVIISAEIGDYK
VYTGDKIIRGNITLDITKISDLSAYEVVTVIGTQECDIFHSLSIECK