>932380..932832
MVKLSEILNAVNSKLAETFPKVEIDSKDIAEKFNRPSFRTELEGLKTSAFMTTYKERNLT
IRIYYFPKNI