>1663868..1664077
MVIEFKSRSIDPSLQVLVNGKYYGVLAFRDKVWTLYLTNGKRFDYTNNLTITEKLIAKQL
NATEIIYKD