>1616909..1617118
MVIEFKSRSIDPSLQVLVNGKYYGVLAFRDKVWTLYLTNGKRFDYTNNLTITEKLIAKQL
NATEIIYKD