>1222617..1223108
MVHYYQKRGVIMFSKNLKYLREKHHLEQIELAEKLNRKSASSISEWEKGKYTPKIGILND
IAELFDVSITDLMNKDLSSNDHSSSKLDINPVYSKLNEENKREVYNLAQKRLTEQNSNIS
AFPQPKENSQQIDLAAHSEIDNREYTDEQIKGIRKYLDQYIDE