>22486..23523
MVHHLSHNDMDGYAPQVVSKVSKLNTAEFIHCGYSNFEKKLEDLVAFFEEAKALDGHAIL
ITDITPKSEELVDRLNNLFERGLAIVLLDHHEKANWISKKYPEWAFIESEFNGRKTCGTE
LLYIYLKDNELFSTDVVESPYFASFVEQVRAYDTWDWNTNGNVEAKELNSLLYTFGPSKF
MHMQFAKIAEHVNDPEAVKYTFNETEKLFVDVENKKEAKYIESRSKTMSVRTWNVNGENM
EVGVVFGDQYHSTLGNVLSQENPHLLFIAILDLNIGKASLRTIHDNIHLGDIAEAIAPGG
GGHPKSAGFEFGSEISLMKIEDAIGVSSTGVTTNSWKEQLLKVAN