>494083..495063
MVDAEVFSFEDRDGEFNVFDFLGCANNGLYYEPPVNLLDLERLLKRGVHHASALRAKINI
LKVTFVPTGYLSRSEFEKLAFNFLVTGNGYLELVRNRAGGVMRAENRLAVYMRRSSDLRD
FVYLRNNWGSKFERLPGRDVVHIMEPDLRQEIYGVPYYLAALSSIELNSAATKFRVRYYR
NGSHAGFILYATDDKIDEAGWALVKQELRKAKGGGNFNNLLLRAPNGNPEGVKLIPIAEV
GAKDEFLNIKGVSAEDMMTAHRVPPALMGIVPKATSGLGDAITAAKVFARNEVAPLQQTF
LDVNDRLGIEVFRFDKYVVERTDAAA