>1510071..1511621
MVCRINKKQVKLSTGVKVYPDQWNTKKQEAYVSPRLTELDNINNAIVNDEINKLKADFID
FKRYICDNPNEIDNSLFLIKKYIYKDRIMKQQELQKPVQWLRRAISQDKTIKSDGQRNTL
AIYLGHLKVFEEFLKATDREDITFADINLALIKDYETYLFNRQIGKGKTTKTSTVGNKVT
ALISIIKRAEPYGLIDTSAAKLNQYKKPKSREGDDNEIYLSEEEVSRMYALELKGLEEKA
RDVFVLQCWTGQRFSDMQLLNNGTIKDFDNGKILEIVQKKRAHKVSIPLLPIALEILEKY
NYQLPKVRENTMLKYIKEAGQKAGIIGKHIVTEDRGSKITNTTYCRYELIGTHTGRRSFI
SNMLKRGYDSHILMRITGHTTEMAFKKYAKISSEDAANLMLETEASKIDQANKIKQSNDI
VPSSNENIAEAISKGIEAGLKHKNDIAYDLLFNSQESNIESYGIDRDVDISQFDLNKNEL
DFLNRSMDNFEVGTPSLKVRKMLNKLLELGIVVRLK