>549127..549528
MTYEKVDRNKIALIHAAKAEIKMTEDNYRTVLKSRFNVTTSKDLTIPQFKALMETFEKLG
YKSKYLTRKQ