>complement(2696319..2696693)
MTVVSRSHRALKRKYRPIRKEFKKDILEATKNNRAFAMMIIETYTASQHRTHIMKVWELL
GIHHREAYKDYCDKLMGKHLTGRDEIMRSIYFADKVLYDKYHRKLPECYAMGDALGIAYK
VLKQ