>157427..157636
MTVRQLVEMAVAYAGISNAELARRLGWSQQLLNKRMNTGKFSMEDWENVAKALGAKAKIC
FVFPDGKEV