>complement(3157678..3158178)
MTVMTLNLVEKQPAAMRRIIGKHLAVPRWQDTCDYYNQMMERERLTVCFHAQLKQRHATM
RFEEMNDVERERLVCAIDELRGAFSKRRQVGASEYAYISFLTVSQRRTLFMHAGLTEKEF
NQPYWRINEESCYWRDALFRALRELFSLFEYAPTILTSVKPEQYLH