>4070663..4073476
MTVLAVYPNKLNRSKCEFTPIKPGQTLNDWMAANIKGYYVSETPPFSYFVNKKQRTSSDW
FDYVWQDGDLVELVAEPKDPASIAYAVIAVVAAGAAIYAMNQIPDNFQKTMPEGSPIYEA
NAQGNRVRLMGIIPELFGRHKTFPDIISEPHWYFSEDEEYLLMMTAIGNGEFELTGDDIT
ISDTPVSKYAGDISYQVFAPGEDVTSHPAHENIYTSREVGSTSSTAGIELEGPINSITPS
QVNVVDDTLGVVSDVDGLATEYWPVEWEAGHIIKISGSPGIREITEASGDGGWRNENGAD
ILNFWSRDPDLHNCKQGDYVEYPTNYYVPHEADPVVEYSVGMVDIKQTFEVNGETFYALR
ILNGEGYWITVDTVPSETRHHPIKFHGTDDGRYIIREANNPKGRVDRLYPEGTKAQVWWD
VFTHQGENKGWTLETEVALPGKPAGPHFACPASEVADKIYIDFKHPDGLGYVNKNGDTNA
LTVEAMIEWRGEGETEWNQVKYERRDGTRDQLAETIEIDLGRKVRPEVRVYRITNDNKDL
KYLDRIEYRRLKARLDSNTKYDDFTTIAFKIRGSNSLSRSAENKLGVVPTRKLQITDGFG
GWTQELYPTRDIAPAIRYIILDSGLSDVHIGHYELLRLHEVWKARGDTFDAVFTDSSTLF
EVLKKVLLVGYSEPTLKYGQIIPVRDEPRTTFDFQYQPDNMLGKGLERSGSFIREEEPDG
VEVEYFSTLTWKPETIMCLLPGDLGIKPEKVRAFGVTDPTKAWQFGMRVRRKKRYRRFQY
SFQTEMDAFNSNYLDYVALGDDVPGYAQSGRLEGFSIQNGKTHLWLDLPLEWESGVHHIT
VRKPDGRASGPHVCTKGSHPNEVIITSNLGFTPSLDGEMEPPLWLFGPADKWCYPALIND
VTPQGTEKCSVKAVNYDVRVYEDDDNEPDEQGYPKVA