>complement(2508625..2509266)
MTTVAVSRSFFKENDKAAVYMQETSAENCFYRTEGKDKYIGIPQHLLENYKERFRPLNAV
CEVEKGVWVVPHFTGGLDEMGRRAHMYRKIGEEFIADDFAHEQSVVFETGKGLVIFNSCS
HGGIVNIVREVQMALGGQKVYAVVGGFHMMKLSGMDTLAIPEEEVVETAQELKGLGVEEI
YTGHCTGNIAFGILKKELGEMVHALGTGETVVF