>5064422..5064988
MTTTLTPYTQLQKALFLDRDGVVIKYVPYLSKVEQVELPLGAGEALKQWQNAGYLLILIT
NQAGVGRGYYTLEDVEKVHNHIIDEYGKFGVRFDDIFLCPHHPQDHCLCRKPSPKMLIDA
SKKHGISLSQSFFVGDAPSDVECAINAECQPVLVLTGRGQETLQRIVEYTKKVEIFDSLQ
DTVKLIKP