>complement(456465..457160)
MTTTANSLAETVGGYGNLAKILASIYAINKMLRIGSPLLKGGAMIGDMVLGGKKGAAGAG
SLSALGATPVYVVNMPNGGLGGPDVNFPDNKKPNKSLFNASNLANIPLIGWASYELADLT
DSVLSSNFDGYREADAKFTTKMKAFFGDKEAQAQDVQYYGADPAKYEVKPMSPPEYMTGG
YNRSPISTPSSYLAAQAGEMKLKVEVSDDRVKVTPTYLPKGFSVDPDTGIN