>4277493..4278080
MTTKISVETLSPITHNQIPVITTELLAQLYGTEPVRIRQNHHENKVRFVEGKHFFKVVGN
DLKELRVALN