>3061061..3061318
MTRPRTKRTLPSMECRWRLQRNSTGQDVLSYVDDRRDYSEVREVGFGVIGDRLYCVVFTQ
RGDSMHIISMRKANKREVKSYVEQA