>complement(2738836..2740299)
MTQLNKWQKELQALQKANYQKTDNQLFNVYRQSLIDIKKRLKVYTENAESLSFSTRLEVE
RLFSVADEINAILQLNSPKIEKTIKGYSAKQAEQGYYGLWYTLEQSQNIALSMPLINHDY
IMNLVNAPVAGKRLSKRLYKYRDELAQNVTNNIITGLFEGKSYAEIARWINEETEASYKQ
ALRIARTEAGRTQSVTTQKGYEEAKELGINIKKKWLATIDKHTRRTHQELDGKEVDVDEE
FTIRGHSAKGPRMFGIASEDVNCRCTTIEVVDDISPELRKDNESKEMSEFKSYDEWYADR
IRQNESKPKPNFTELDFFGQSDLQDDSDKWVAGLKPEQVNAMKDYTSDAFAKMNKILRNE
KYNPREKPYLVNIIQNLDDAISKFKLKHDIITYRGVSANEYDAILNGNVFKEFKSTSINK
KVAEDFLNFTSANKDGSVVKFLIPKGTQGAYIGTNSSMKKESEFLLNRNLKYTVEIVDNI
LEVTILG