>2294038..2294718
MTPDIILQRTGIDVRAVEQGDDAWHKLRLGVITASEVHNVIAKPRSGKKWPDMKMSYFHT
LLAEVCTGVAPEVNAKALAWGKQYENDARALFEFTSGVNVTESPIIYRDESMRTACSPDG
LCSDGNGLELKCPFTSRDFMKFRLGGFEAIKSAYMAQVQYSMWVTRKDAWYFANYDPRMK
REGLHYVVVERDEKYMASFDEMVPEFIEKMDEALAEISFVFGEQWR