>complement(1306920..1307675)
MTNWELAYKDYKEGMKYKDIAEKYNVSINTVKSWKSRKWSNPEDKKGATKKKVAHKKETK
LIIENDTLTEQQKMFCLFYLQHFNATKAYQQAYKCDYNSARSNSVRLLAKDNIKQELNRL
KAELQQELFVNVQDLMKEYVKQAFADITDFVEFGNDEVAVTDINEQGVMEAVLDPVTGEP
VTYKASFVALKDNSEVDGSLIQEVKKGKDGVSLKLYDKQKAMLELMKYLKDNGEDDNDQI
TIIDPWGERDG