>19471..20178
MTNQLIYTGKAKDIYSTKDENMIRTVYKDQATMLNGARKETIDGKGALNNQISCLIFEKL
NMAGVVTHYIEQISKNEQLNKKVDIIPLEVVLRNVTAGSFSKRFGVEEGRVLETPIVEFY
YKNDDLNDPFINDEHVKFLGIVNDEEIAYLKGETRRINELLKDWFAQIGINLIDFKLEFG
FDNDGKIILADEFSPDNCRLWDAEGNHMDKDIFRRDLGSLTDAYQVVLDKLKTLD