>52798..53820
MTNKNAYAQSGVDVEAGYEVVERIKKHVARTERAGVMGALGGFGGMFDLSKTGVKEPVLI
SGTDGVGTKLMLAIKYDKHDTIGQDCVAMCVNDIIAAGAEPLYFLDYVATGKNEPAKLEQ
VVAGVAEGCVQAGAALIGGETAEMPGMYGEDDYDLAGFAVGVAEKSQIIDGSKVVEGDVL
LGLASSGLHSNGYSLVRRVFADYTGEEVLPELEGKKLKEVLLEPTRIYVKAVLPLIKEEL
VNGIAHITGGGFIENVPRMFADDLAAEIDESKVPVLPIFKALEKYGQIKHEEMFEIFNMG
VGLMLAVSPENVERVKELLDEAVYEIGRIVKKENESVIIK