>3706493..3706816
MTNFKKYPDGYMSFLGRDDKGLYSVRIGWQVYASNANGSVLYKVKDGVNTPLNVAKFQTD
YPKVWNELTQ