>699748..700335
MTMRTIKLYGVLRKHFGREYRIDVHSVRDAVNALCAMKPGFEKFLRTGEERGLVFSVFCG
KRNSGEGEFD